Voor een goed financieel advies is inzicht in uw totale financiële situatie van belang. Wilt u daarom - zover van toepassing - onderstaande gegevens of de hierop betrekking hebbende stukken verzamelen voor het inventarisatiegesprek?

U kunt deze gegevens eventueel al voorafgaand aan het gesprek met mij delen. Dat mag per post, email, of op een andere wijze die u prettig vindt. Een veilige manier om gegevens met mij te delen is via het uploaden van bestanden nádat u bent ingelogd op mijn beveiligde omgeving. Mocht u hiervan gebruik willen maken, dan hoor ik dat graag. Ik stuur u dan een email met een link naar deze omgeving.

Checklist

Algemene gegevens

 • Naam en geboortedata van u en uw gezinsleden
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer (vast en/of mobiel)
 • Email-adres
 • Burgerlijke staat
 • Samenlevingsovereenkomst, partnerschap- of huwelijkse voorwaarden
 • Testament van u en uw partner

Wensen, doelstellingen en actuele vragen

 • Wat is uw gewenst besteedbaar inkomen (overzicht van uw jaarlijkse uitgaven)?
 • Welke onderwerpen wilt u mij voorleggen?
 • Welke wijzigingen verwacht u de komende jaren in uw persoonlijke financiële situatie?
 • Welke wensen en doelstellingen heeft u voor de korte en lange termijn?

Inkomensgegevens van uzelf en uw partner

 • Laatste salarisspecificatie
 • Gegevens extra inkomsten (13de maand/bonus)
 • Laatste aangifte inkomstenbelasting
 • Gegevens auto van de zaak
 • Alimentatie

Pensioengegevens van uzelf en uw partner

 • Uniform pensioenoverzicht huidige werkgever
 • Uniforme pensioenoverzichten opgebouwde aanspraken bij vorige werkgevers
 • Download uw geregistreerde aanspraken via www.mijnpensioenoverzicht.nl
  (log in met DigiD, klik op de knop Haal gegevens op en vervolgens op Bekijk pensioenoverzicht; rechts bovenin verschijnt de knop Download uw pensioenoverzicht)

Gegevens woning

 • Huidige verkoopwaarde en executiewaarde
 • WOZ-waarde
 • Hypotheekgegevens
 • Naam geldgever
 • Hoogte van het hypotheekbedrag
 • Rentepercentage en einde rentevaste periode
 • Gegevens verpande levensverzekering
 • Bovenstaande gegevens van tweede woning

Vermogensgegevens van uzelf, partner en (minderjarige) kinderen

 • Laatste overzicht effectenrekeningen
 • Laatste overzicht spaarrekeningen
 • Overige beleggingen
 • Overzicht van schulden (persoonlijk lening e.d.)
 • Ontvangen (of nog te ontvangen) schenkingen en/of erfenissen

Verzekeringen

 • Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
 • Overlijdensrisicoverzekeringen
 • Begrafenisverzekeringen
 • Spaarverzekeringen
 • Lijfrenteverzekeringen

Overige uitgaven

 • Schenkingen
 • Giften aan goede doelen
 • Alimentatie (ex-partner en/of kinderen)

Gegevens bedrijf

 • Gegevens juridische structuur en eigendom
 • Laatste jaarrekening van uw onderneming(en)
 • Prognose omzet volgend jaar
 • Activiteiten van de onderneming(en)
 • Overzicht van privé schulden aan uw onderneming
 • Overzicht van vorderingen die u privé heeft op uw onderneming(en)
 • Pensioenbrief
 • Uw plannen met de onderneming(en)